16
Nov
2009

Dačić potpisao sporazume u oblasti borbe protiv trgovine ljudima

Beograd, 12. novembar 2009. godine, izvor http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=120693

Prvi potpredsednik-zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potpisao je danas Sporazum o saradnji između ministarstava unutrašnjih poslova, finansija, rada i socijalne politike, prosvete i pravde u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

Dačić je tom prilikom potpisao i Sporazum o obrazovanju Saveta za suprotstavljanje ilegalnim migracijama između ministarstava unutrašnjih poslova, spoljnih poslova, finansija, rada i socijalne politike, odbrane, pravde, ekonomije i regionalnog razvoja i Komesarijata za izbeglice.

Sporazume su potpisali i ministar odbrane Dragan Šutanovac, finansija Diana Dragutinović, prosvete Žarko Obradović, pravde Snežana Malović, rada i socijalne politike Rasim Ljajić i zdravlja Tomica Milosavljević, predstavnici ministarstava spoljnih poslova i ekonomije i regionalnog razvoja, kao i Komesarijata za izbeglice.

Dačić je istakao da se potpisivanjem Sporazuma u oblasti borbe protiv trgovine ljudima želi obezbediti koordinirana politika u suprotstavljanju tom obliku kriminala, a naročito u oblasti prevencije, edukacije i zaštite žrtava.

Prema njegovim rečima, Srbija želi da na pravovremeni i sveobuhvatni način odgovori na problem trgovine ljudima kroz pravni i socijalni pristup problemu.

On je istakao da je tim dokumentom predviđena harmonizacija rada i koordinacija aktivnosti državnih organa u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima u cilju obezbeđivanja održivosti programa zaštite i reintegracije žrtava, posebno obezbeđivanjem smeštaja za žrtve.

Dačić je istakao da je to posebno značajno jer se u Srbiji u poslednjih nekoliko godina sve više prepoznaju domaći državljani – žrtve trgovine ljudima, među kojima je polovina mlađih od 18 godina.

Prvi potpredsednik je podsetio na to da je Vlada Srbije 26. marta usvojila Strategiju suprotstavljanja ilegalnim migracijama koja je zasnovana na Nacionalnom programu za integraciju u EU, usvojenoj Strategiji integrisanog upravljanja granicom i reformskim procesima u zemlji.

On je rekao da su prioritetni zadaci te strategije ispunjavanje kriterijuma za liberalizaciju viznog režima za građane Srbije, ubrzavanje procesa stabilizacije i pridruživanja, jačanje bezbednosnog kapaciteta i potencijala Srbije i sprovođenje koncepta integrisanog upravljanja granicom.

Dačić je istakao da je metodologija suprotstavljanja ilegalnim migracijama iz strategije zasnovana na pozitivnom zakonodavstvu Srbije, najboljoj policijskoj praksi Srbije i EU, kao i na šengenskom katalogu mera, kojim su obuhvaćene četiri faze suprotstavljanja ilegalnim migracijama.

Prema njegovim rečima, tu spadaju aktivnosti u trećim zemljama, zemljama porekla i tranzita, bilateralna i međugranična saradnja, mere provere i nadzora na spoljnim granicama, kao i ostale mere u borbi protiv ilegalnih migracija.

Ministar pravde Snežana Malović podsetila je na to da su izmenama Krivičnog zakonika pooštrene kazne za trgovinu ljudima, i dodala da je za osnovni oblik trgovine ljudima zaprećena minimalna zatvorska kazna od tri godine.

Malović je ukazala na to da je u borbi protiv trgovine ljudima neophodno što pre primeniti zakon o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnih dela, i naglasila da je Vlada Srbije odlučna da se suprotstavi svim vidovima kriminala, uključujući i trgovinu ljudima.

Ona je podsetila na to da su prilikom formiranja Vlade Srbije zacrtana dva cilja – borba protiv kriminala i korupcije i evropske integracije, i dodala da se potpisivanjem ovih sporazuma postižu oba cilja.

Borba protiv trgovine ljudima jedna je od najvažnijih tema na putu evropskih integracija, a Srbija od početka puta ka EU mora da sankcioniše takve stvari jer će nakon liberalizacije viznog režima biti više problema kada su u pitanju ilegalne migracije, rekla je Malović.

Prema njenim rečima, u toj borbi neophodna je dobra koordinacija državnih organa, regionalna saradnja, kao i saradnja sa medijima i prosvetnim ustanovama.

Malović je podsetila na to da je Srbija ratifikovala konvenciju Saveta Evrope protiv trgovine ljudima, koja je najsavremeniji pravni akt za borbu protiv te nelegalne aktivnosti.

Ona je dodala i da su srpski stručnjaci pozvani da ispred Ujedinjenih nacija učestvuju u izgradnji zakona koji treba da predstavlja pravni okvir za sva nacionalna zakonodavstva, a koji govori o trgovini ljudima.

Dačić je ocenio da preporuka Evropskog parlamenta o ukidanju viza za građane Srbije predstavlja praktičnu korist za naše građane, i dodao da je to prvi korak ka članstvu naše zemlje u EU.

On je istakao da je Evropski parlament usvojio preporuku, i naveo da će
konačnu odluku o tome doneti Savet ministara unutrašnjih poslova i pravde zemalja članica EU na sednici koja će biti održana krajem ovog meseca.

Prema njegovim rečima, ovo je samo prvi korak u evropskim integracijama, a krajnji cilj je članstvo Srbije u Uniji.All rights reserved © ASTRA