Šta su migracije

Pojam migracije etimološki se izvodi iz latinskog migrare (seljenje, preseljenje, seoba) i po opštoj definiciji znači bilo koji oblik privremenog ili trajnog kretanja živih bića u prostoru. Najjednostavnije rečeno, reč je o svakoj trajnijoj promeni mesta stalnog boravka pojedinca ili društvenih grupa.

Emigracija – proces iseljavanja stanovništva s nekog prostora uzrokovan njegovim određenim, za stanovništvo odbojnim faktorima.

Imigracije – proces doseljavanja na neki prostor uzrokovan njegovim određenim, za stanovništvo privlačnim faktorima.

Kako je trgovina ljudima blisko povezana sa problemom migracija, putem ASTRA SOS telefona pružaju se i informacije o sigurnim migracijama, odnosno, preventivno se deluje u cilju sprečavanja ne samo trgovine ljudima, već i eventualnih zloupotreba i prevara kojima mogu biti izloženi ljudi koji žele da nastave svoje školovanje ili da se zaposle u zemlji ili inostranstvu…All rights reserved © ASTRA